Biztonsági útmutató a lítium-ion akkumulátorok használatához!

Kérjük, az akkumulátorok használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági tájékoztatót, és tartsa be a lítium-ion akkumulátorok használatával kapcsolatos összes óvintézkedést. Az akkumulátorok helytelen használata súlyos sérülést vagy tüzet okozhat. A vásárló köteles betartani a gyártó által előírt használati utasításokat, valamint a biztonsági tájékoztatóban leírtakat. Amennyiben a vásárló nem tartja be ezeket az előírásokat, úgy minden felelősséget magára vállal az ebből eredő károkért vagy balesetekért. A Weisson Kft. nem vállal felelősséget azokért a balesetekért vagy károkért, amelyek a biztonsági előírások be nem tartása, vagy az akkumulátorok helytelen használata miatt következnek be.

 • FONTOS! A lítium-ion akkumulátorok nem megfelelő használata (ütögetés, kitétel sugárzó hő hatásának, szétszerelés, túlterhelés, túltöltés, rövidzárlat) robbanást vagy tüzet okozhat!
 • Az akkumulátort SOHA ne dobja vízbe, tűzbe vagy maró hatású folyadékba, ne tárolja napsugárzásnak kitett helyen, magas hőmérsékleten és fagypont alatti hőmérsékleten sem! Ne szállítsa úgy, hogy az akkumulátor rázkódni, ütődni tudjon, azaz pl.: szabadon a nadrágzsebében vagy pénztárcájában! Legcélszerűbb az akkumulátor tartó doboz használata, amiben stabilan fekszenek az akkuk, és védve vannak a mechanikai sérüléstől.
 • Használat során ne keverje egymással a különböző márkájú és típusú akkumulátorokat, a régi és új, illetve a már használt és még használatlan akkumulátorokat! NE használja a lítium-ion akkumulátort a megadott folyamatos terhelési határ felett!
 • A sérült, hibás vagy már nem használt akkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem mindig kijelölt veszélyes hulladék tárolókba helyezze el!
 • Azonnal szakítsa meg az akkumulátor használatát, illetve ne használja többet az akkumulátort, ha szokatlan szagot észlel, érintésre forrónak (>60 fok) érzi, folyadék szivárog belőle, megváltozik a színe vagy alakja, vagy egyéb módon szokatlannak tűnik.

 • Felhívjuk figyelmét, hogy a li-ion akkumulátorokat több gyártó ajánlása alapján kockázatos elektromos cigaretták működtetéséhez használni, ez különösen igaz az akkupakkól bontott akkumulátorokra.

 

 Használat – Töltés, tárolás, tippek a hosszabb élettartamért!

 

 • A lítium ion akkumulátort száraz, hűvös helyen, lehetőleg akkumulátor tartó dobozban tárolja! Kerülje a sugárzó napfényt, a párás környezetet és a huzamosan fagypont alatti hőmérsékletet is. A gyártók ajánlása szerint a legmegfelelőbb tárolás 15 °C-os hőmérsékleten, 60%-os töltöttségi szint mellett valósítható meg. A jelenlegi információk szerint szobahőmérsékleten kb. 3%/hó önkisülés várható.
 • Az akkumulátortöltő használatba vétele előtt minden alkalommal győződjön meg róla, hogy az akkumulátor típusának megfelelő, az adott akkumulátor feszültségének megfelelő töltőt használ, eltérő feszültség az akku kigyulladását okozhatja! A töltést kizárólag felügyelet mellett, gyúlékony anyagoktól távol végezze!
 • Lítium-ion akkumulátorok esetében a töltésvégi feszültség jellemzően 4,1-4,2 V. A kisütés során a Li-Ion akkumulátor feszültsége kezdetben elég gyorsan leesik az elért töltésvégi feszültségről a névleges feszültségre (kb. 3,6-3,7 V), majd hosszabb időn keresztül tovább alig esik. A cella feszültsége csak röviddel a teljes kisütés előtt kezd újra élesen csökkenni. Kerülje a túlmerülést, tartsa a 3,7 V-os akkukat 2,8 V fölött! A lítium-ion akkumulátorok nem merülhetnek 2,5 V alá cellánként, még tárolás közben sem.
 • Bár a gyorstöltéssel hamarabb feltöltődik az akku, de nem tesz jót az élettartamának, a kisebb (1A alatti) töltőáram általában növeli az elérhető töltési ciklusok számát és az akku élettartamát
 • Kerülje a túltöltést és kerülje a 100%-ra töltést! Az akkumulátor annál gyorsabban öregszik, minél magasabb a cella feszültsége, ezért ne tartsa a Li-Ion akkumulátort folyamatosan 100 százalékosan feltöltve, a töltöttségi állapot inkább 55-75% legyen. Ritka használat esetén is érdemes kb félévente feltölteni az akkumulátort 55-75%-ra ahhoz, hogy sokáig működőképes legyen.
 • Kerülje a 0%-ra merítést! Meghosszabbítja a lítium-ion akkumulátor élettartamát, ha már 30%-os töltöttségi szintnél újratölti azt.
 • Túlmerülés: Ha a cellák mégis túlmerültek, az esetlegesen meglévő belső biztosíték vagy BMS lekapcsolja az akkumulátort, de általában csak átmenetileg. Egyes töltőkészükékek képesek a hibásnak tűnő, túlmerült akkumulátort is újratölteni, úgynevezett csepptöltéssel, úgyhogy ha ilyen akkumulátora van, érdemes több töltőkészülékben is próbát tenni, hátha valamelyik még életre kelti azt. Amennyiben egy cella 1,5 V alá merül, ne használja tovább, mert nagy a valószínűsége a rövidzárlat kialakulásának, tűzveszély állhat fenn!

 

Kockázatok és veszélyek a lítium-ion akkumulátorok használata során

 

Mechanikai sérülések

A mechanikai sérülések rövidzárlathoz vezethetnek. A sérülés hatására az akkumulátor felmelegedhet, a boritás megolvadhat és meggyulladhat. Az akkumulátort SOHA ne szedje szét, ne szúrja ki, ne vágja össze, ne törje össze vagy égesse el. A védőborítót se távolítsa el, mert attól sérülhet az akkumulátor, és a garancia is érvényét veszti.  Ne használja az akkumulátort, ha az akkumulátor vagy annak szigetelése bármilyen módon sérült!

 Kémiai reakció

A Li-ion akkumulátorok hermetikusan zártak, mechanikai sérülés vagy egyéb meghibásodás miatt előfordulhat, hogy szivárogni kezdenek. A kiszivárgó folyadék többnyire gyúlékony és/vagy maró oldatokat és lítium-sókat tartalmaz. A kiszivárgott oldat az akkumulátorról vízzel lemosható/letörölhető, de vegye figyelembe, hogy az akkumulátort vízbe meríteni nem szabad, különösen feltöltött állapotban nem! A kiszivárgó folyadék irritálhatja a bőrt, a szemet és a nyálkahártyát. A lítium-ion akkumulátorokból kiszivárgó gázok egészségügyi kockázatot jelenthetnek! Ezért, ha az akkumulátor szivárgása áll fenn, az alábbi biztonsági intézkedéseket tartsa be:

Személyi védelem szivárgásos balesetek esetén:

Viseljen megfelelő védőruházatot (kesztyű, védőszemüveg stb.)! Amennyiben az Ön közelében a fennáll a kiáramló gőzök veszélye, viseljen maszkot és teljes testet eltakaró védőruhát! Zárja le a területet, ahol a baleset történt, hagyja lehűlni a lítium-ion akkumulátort, és szellőztessen, amíg a gázok távoznak. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint a gőzök belélegzését! A kifolyt folyadékokat itassa fel nedvszívó anyaggal, majd ártalmatlanítsa azt.

Elsősegélynyújtás:

A lítium-ion akkumulátor felszabaduló elektrolitjaival, gázaival vagy tűz melléktermékeivel való érintkezés esetén a következő elsősegélynyújtási intézkedéseket kell betartani:

 1. Szem - Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel legalább 15 percig. Tartsa nyitva a szemhéját, hogy biztosítsa a szem teljes öblítését!
 2. Bőr - Vegye le a szennyezett ruházatot, és öblítse le a bőrt hideg víz alatt legalább 15 percig.
 3. Légzés - Biztosítson friss levegő utánpótlást. Ha szükséges, végezzen elsősegélynyújtási intézkedéseket.
 4. Az elsősegélynyújtás után minden esetben forduljanak orvoshoz!

 

Hőterhelés, tűzveszély

Magas hőmérséklet hatására belső rövidzárlat keletkezhet, tűzveszély állhat fenn. Bár a „védett” akkumulátorokban a hőmérséklet-érzékelőkkel, feszültségfelügyelettel és biztonsági leállításokkal ellátott belső védőáramkörök túltöltés vagy túlterhelés esetén megakadályozzák a felmelegedést vagy a gyulladást, nem minden akkumulátor védett. Az akkumulátorok hőtől, nyílt lángtól és maró hatású folyadékoktól távol tartandók! FONTOS! A Li-ion akkumulátorokat, más akkumulátorokhoz hasonlóan, nem szabad rövidre zárni.

Intézkedés tűzoltás során:

Amikor a hőmérséklet meghaladja a 125 °C-ot, az akkumulátor cellák meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

Mivel egy akkumulátor cella leégési ideje 35-40 másodperc, ezért a legtöbb esetben tűz esetén az egyetlen lehetőség a már tovább terjedt tűz eloltása, és az akkumulátor ellenőrzött leégésének hagyása.

Oltóanyag: Mivel a lítium-ion akkumulátorban általában nincs fém lítium, szokásos oltóanyag (például ABC poroltó, CO2 oltó vagy víz) használható. Amennyiben az akkumulátorok nem eresztenek, úgy vízzel is olthatók, ha szivárognak, a vízzel oltást kerülni kell. Az oltóanyag használata azonban az égő anyagtól (pl. olaj, műanyag stb.) függ. Ha lehetséges, távolítsa el az elemeket a tűzoltó területről.  Tűzoltás során hordozható légzőkészüléket és teljes testet védő ruházatot kell viselni.

Veszélyes bomlástermékek: maguk a cellák nem gyúlékonyak, de a benne lévő szerves anyagok igen. Az égéstermékek közé tartozik többek között a hidrogén-fluorid, szén-monoxid és szén-dioxid.